Piackutatás és versenytárselemzés (SWOT, PESTEL, STEEP)

Miről fogsz olvasni?

Egy piackutatás elvégzése időigényes és összetett folyamat. Szerencsére számtalan eszköz és módszer közül választhatsz, amelyek segítenek leendő, vagy már meglévő vállalkozásod és termékeid elhelyezését a térképen. Ebben a rövid útmutatóban megtalálhatod azokat a piackutatási módszereket, amelyek mentén egy átfogó kép rajzolható versenytársaid-, és céged jelenlegi helyzetéről.    

 

A piackutatás alapja: a SWOT elemzés 

A SWOT elemzés az egyik legnépszerűbb és leghasznosabb módszer egy új projekt, vagy vállalkozás céljainak kiértékelésére és tervezésének segítésére. Az elemzés lényege, hogy segítsen egy olyan üzleti stratégia kialakításában, amely képes reálisan felmérni a piacban rejlő lehetőségeket és meghatározza egy vállalkozás erősségeit, illetve gyengeségeit. Ez a fajta kiértékelési mód továbbá képes arra, hogy objektívan lásd céged sajátosságait, illetve segít abban, hogy meg tud határozni melyek azok a területek ahol a lehető legtöbbet tudod kihozni vállalkozásodból, a lehető legkisebb kockázat mellett. 

SWOT elemzés

Érdemes lehet akkor is belevágni az elemzésbe, ha a szervezet egy nagyobb átalakulás előtt áll, ha egy új üzleti lehetőség kínálkozott számodra, ha új technológiai újítást szeretnél bevezetni, vagy ha megváltozott a cégedet körülvevő piaci környezet. A SWOT analízis tehát egy sokoldalú elemzési módszer, amelyet egy cég életének bármely szakaszában érdemes lehet akár újra és újra elvégezni.  

A SWOT elemzés egy négy elemből álló mátrixból épül fel. Mindegyik betű egy-egy megvizsgálandó belső, vagy külső területet jelöl az adott cégre nézve. 

 • Az erősségek egy szervezet belső, pozitív tulajdonságaira fókuszálnak. 
 • gyengeségek azokat a folyamatokat, elemeket határozzák meg, amelyeken lehet javítani. 
 • lehetőségek azon tényezőket összegzik, amelyekre egy cégnek nincs befolyása, de profitálhat belőle. 
 • veszélyek pedig azon elemeket listázzák, amelyek hátráltató tényezők lehetnek a siker felé vezető úton. 

Gyakorlati alkalmazásában a “több szem, többet lát” elv itt kifejezetten érvényesülni tud, ugyanis az elemzés készítésébe érdemes több területről is bevonni kulcsembereket a teljes kép kialakításának érdekében. Az egyes elemek vizsgálata során próbálj meg a lehető legobjektívebb módon értékelni, figyelmesen hallgasd meg a kollégák véleményét és törekedj arra, hogy az igazán fontos kérdésekre megszülessenek a megfelelő válaszok, amelyek mentén tovább építhető vállalkozásod. 

 

Építs az erősségeidre!

A SWOT elemzés során az erősségek vizsgálatánál, olyan területek, folyamatok és tényezők felderítése a cél, amelyek kiemelten jól teljesítenek a cég életében. Ezeknek az erősségnek a feltárása segíthet meghatározni azt, hogy mi működik jól a vállalkozásban. A pozitív elemek kitűnő alapot nyújthatnak további a fejlődésre és építkezésre is, így érdemes jól körülhatárolni azokat. Ha nem tudod pontosan hogyan is vágj bele, az alábbi kérdésekre adott válaszok egy jó kiinduló pontként szolgálhatnak szervezeted erősségeinek felkutatására:

 • Mit csinálunk jól?
 • Milyen belső erőforrások állnak rendelkezésünkre?
 • Milyen előnnyel bírunk a versenytársakhoz képest? 

 

Faragj le gyengeségeidből, amennyire csak lehet!

A SWOT elemzés segítségével könnyen behatárolhatóak azok a tényezők, amelyek hátrányba hozhatnak egy céget versenytársaihoz képest. Ezen problémák mielőbbi feltérképezése és megoldása hatékony eszköze annak, hogy a lemaradásból előnyt kovácsolj. Ebben a szakaszban talán a legfontosabb az, hogy őszintén mérd fel a cégen belüli blokkoló tényezőket és problémákat, hiszen a fel nem derített nehézségekre szinte lehetetlen megfelelő megoldást találni. 

A gyengeségek feltárásban a következő kérdések nyújthatnak segítséget:

 • Milyen tényezők befolyásolják a versenyelőny megszerzését és mi hiányzik nekünk ebből?
 • Milyen területek szorulnak fejlesztésre?
 • Rendelkezésre állnak a szükséges erőforrások ahhoz, hogy jobbak legyünk?

 

Ragadd meg a lehetőségeket!

A SWOT analízis segítségével beazonosíthatóvá válnak azok a külső tényezők, amelyek kihasználásával egy cég új lehetőségek felé nyithat. Egy új piaci helyzet, a trendek átalakulása, a fogyasztói szokások megváltozása, esetleg egy technológiai újítás mind ilyen külső körülmény lehet, amelyet, ha időben felismersz könnyen versenyelőnyhöz juthatsz a konkurenciával szemben. 

Az alábbi kérdések megválaszolásával hamar kiderülhet milyen új lehetőségek kínálkoznak egy vállalkozás számára és hogy hogyan lehet őket kihasználni:

 • Történt-e számottevő változás a piacon az utóbbi időben?
 • Van-e olyan üzleti lehetőség, amelyet jelenleg nem használunk ki?
 • Készen állunk-e arra, hogy megfelelően kihasználjuk azt az előnyt amihez juthatunk a lehetőség felhasználásával?

 

Hárítsd el a veszélyeket!

Egy vállalkozást rengeteg olyan külső hatás érhet amelyből hosszú, vagy rövid távon lépés hátránya származhat a piacon. Egy konkurens cég fejlesztései, vagy kedvezőtlen politikai döntések és rendeletek mind mind megbolygathatják a versenyt. A SWOT analízis segítségével ezek a hátráltató tényezők jól meghatározhatóak, illetve azonosíthatóak, így fel tudod készíteni cégedet a gyors reakcióra. 

Ebben a szakaszban érdemes közelebbről megvizsgálni, hogy:

 • Jelent-e meg új terméke, vagy szolgáltatása a versenytársaknak?
 • Változott-e a minket körülvevő jogi környezet?
 • Változott-e ügyfeleink fogyasztói magatartása az utóbbi időben?

 

A SWOT elemzés korlátai

A SWOT analízisnem egy univerzális piackutatási és tervezési eszköz. A vizsgálat segítségünkre lehet olyan tényezők feltárásában, amelyek jól besorolhatóak a SWOT egy-egy kategóriájába, azonban nem kínál megoldást olyan helyzetekre amikor egy üzleti komponens több témakörbe is besorolható. 

Az elemzés egy másik nagy hátránya, hogy a modell nem teszi lehetővé a különböző kérdések és megoldási javaslataik rangsorolását, illetve hogy rengeteg olyan többlet információt is generálhat, amelyre nincs szükség.

A külső környezet vizsgálata: PESTEL elemzés

A PESTEL elemzés egy piackutatási módszer, amely segítségével elemezhetőek a vállalkozásra hatással lévő olyan külső erők, mint a politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai, jogi és természetvédelmi környezet. 

Mivel rendkívül összetett és folyamatosan változó területekről van szó, a stratégiai tervezés kialakítása, illetve felülvizsgálata során érdemes bizonyos időközönként újra és újra elvégezni a PESTEL analízist. 

Az elemzés számos makroszinten jelentős befolyásoló erővel bíró témakört érint, így nem árt tisztában lenni azzal, hogy a piackutatás során milyen szempontok alapján érdemes közelebbről megvizsgálni egy-egy részterületet.

Politikai szempontok

A politikai szempontok határozzák meg, hogy a törvényhozók milyen mértékben befolyásolják az adott iparágat. Ide tartoznak a különböző vállalkozásra vonatkozó törvények, adók és az ehhez köthető irányelvek.

Gazdasági szempontok

A gazdasági tényezők magukba foglalnak minden olyan pénzügyi gyakorlatot, amelynek hatása lehet a cég nyújtotta szolgáltatások, vagy termékek árára. Ide tartozik például az ügyfelek vásárlóereje, az infláció, és a különböző befektetések nagyságának mértéke.

Társadalmi szempontok

Társadalmi szempontnak számít minden ügyfelekhez köthető tulajdonság, mint például a kor, nem, legmagasabb iskolai végzettség, családi állapot, illetve a különböző kulturális trendek és attitűdök is.

Technológiai szempontok

A PESTEL elemzés technológiai kategóriája azokat a technológiai újításokat foglalja magába, amelyek hatással lehetnek az adott cégre. Ide tartoznak az automatizációs, illetve a kutatás és fejlesztéshez tartozó folyamatok.

Jogi szempontok

Ide sorolható minden olyan jogi tényező, ami a működéshez, illetve a munkáltatáshoz való jogkörökhöz kapcsolódik.

Természetvédelmi szempontok

A társadalmi felelősségvállalás, illetve a környezetvédelmi szempontok tartoznak ebbe a kategóriába.

A PESTEL elemzés tehát sokféle szempont figyelembevételével elvégezhető. Legnagyobb erőssége, hogy segít beazonosítani azon piacot befolyásoló külső erőket, amelyek elemzése mentén egy teljes kép rajzolható fel a stratégiaalkotás tervező asztalára. 

Vizsgálj meg minden részletet: a STEEP és a PEST analízisek

A STEEP és a PEST elemzés a PESTEL-hez hasonlóan egy vállalkozásra ható külső környezet feltérképezésére szolgál.

A STEEP elemzés a társadalmi, technológiai, gazdasági, környezeti és politikai faktorokat veszi figyelembe az elemzés során. Általában akkor kerül alkalmazásra, amikor valamilyen okból kifolyólag változás áll be a piaci működésben és a szervezeten kívülről rengeteg plusz információ érkezik be. Az, hogy az 5 vizsgálandó faktorból melyik kap nagyobb hangsúlyt nagyban függ a vállalkozás céljaitól, illetve attól, hogy az eddigi status quo-t, mely tényező borította fel.

A PEST elemzés a PESTEL elemzés egy változata, amely a politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai környezetre fókuszál. A módszer legnagyobb erőssége, hogy könnyen beépíthető bármely piackutatásba és az eredményei fontos szerepet játszhatnak a stratégiaalkotásban is. 

Gyakorlati alkalmazásában a különböző környezeti elemeket az alapján kell megvizsgálni, hogy milyen és mekkora hatással vannak egy vállalkozásra, illetve hogy ezek külső impulzusok milyen időkereten belül érik a céget.

Melyik a legjobb piackutatási módszer?

Egy piackutatás elvégzésére, mint látható, számos módszer létezik. A különböző elemzések leggyakoribb eleme, hogy igyekeznek egy-egy vizsgált vállalkozást az arra ható külső, illetve belső erők és folyamatok mentén elemezni. 

A SWOT elemzés egy-egy vállalat, vagy célpiac stratégia alkotásában játszhat fontos szerepet. Az elemzés során a belső értékek vizsgálata mentén körvonalazódik a vállalat külső környezetben betöltött szerepe, azonosításra kerülnek azok az erősségek és gyengeségek amelyek befolyásolhatják egy termék, vagy vállalkozás életútját. A SWOT analízis tehát a stratégiaalkotás és a piackutatás szinte kihagyhatatlan eleme.

A PEST, PESTEL és STEEP elemzések egy adott vállalkozást az azt körülvevő környezet egészét vizsgálva helyezik el a piacon. A piackutatás és a tervezés során az adott projekt céljaitól függően érdemes elemzés típust választani.

A legteljesebb képet azonban a különböző elemzési módszerek kombinációja adhatja. A SWOT analízis kitűnő eszköz a belső értékek vizsgálatára, egy STEEP elemzéssel párosítva viszont segít kontextusba helyezni a vállalkozás piaci környezetét. A SWOT és a PEST elemzések kombinálásának egy nagy előnye, hogy mind a két vizsgálódási mód négy dimenzióból áll, így a közös értelmezésük rávilágíthat értékes, befolyásoló erővel bíró összefüggésekre.

Ahhoz, hogy pontos képet kapj a konkurenciád jelenlegi helyzetéről, és minden információd meglegyen a stratégiai tervezéshez, készíts egy komplex SEO versenytárselemzést, hogy megtudod, mi teszi őket sikeressé az online térben.

Több organikus forgalmat és jobb helyezéseket szeretnél?

Lépj velünk kapcsolatba!
Ujhelyi Georgina
Ujhelyi Georgina

account director

A kitöltés kötelezettségmentes.